องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


นายเสวียน  สุทธิไชยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 087-2595454นายอนันต์  จันทรานุวงค์
นายประมวล  ผาสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 082-8719038

โทร 081-2656429


นายสหเทพ  อนุรักษ์โกศล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 064-7476624