องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


นางสาวฐิตาภรณ์  สมรูป
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร.097-3352052