องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
หนังสือนัดประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 7 มิ.ย. 2567 ]5
2 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]4
3 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]21
4 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 26 ม.ค. 2567 ]15
5 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เพื่อพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระ 2 และ 3 [ 21 ส.ค. 2566 ]35
6 แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 15 ส.ค. 2566 ]37
7 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]44
8 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัย สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]40
9 เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 มิ.ย. 2566 ]59
10 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 มิ.ย. 2566 ]54
11 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 13 มิ.ย. 2566 ]50
12 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]53
13 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]50
14 ประกาศสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]4
15 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]51
16 เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]55
17 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]60
18 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ส.อบต.) [ 26 ธ.ค. 2565 ]48
19 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 (นายก) [ 26 ธ.ค. 2565 ]50
20 ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]52
 
หน้า 1|2|3


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทร.044-756652
E-mail : saraban@nonrung.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign