องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 14 มิถุนายน 2567 [ 18 มิ.ย. 2567 ]2
2 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]17
3 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ในวาระ 2 และ 3 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]43
4 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 [ 18 ส.ค. 2566 ]37
5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 [ 18 ส.ค. 2566 ]37
6 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 10 สิงหาคม 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]34
7 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 28 มิถุนายน 2566 [ 28 มิ.ย. 2566 ]45
8 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 27 เมษายน 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]51
9 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]61
10 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) วันที่ 5 มกราคม 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]61
11 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]50
12 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]68
13 บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]72
14 บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]64
15 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]67
16 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 7 มิถุนายน 2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]59
17 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]67
18 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]63
19 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มกราคม 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]69
20 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ครั้งแรก วันที่ 4 มกราคม 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]67
 


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทร.044-756652
E-mail : saraban@nonrung.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign